Delo z vzorci
Znanje laboratorija
Upravljanje opreme
Nadzor laboratorija
Upravljanje dokumentacije

Upravljanje opreme

Upravljanje skladišča kemikalij

OrbitaLIMS omogoča vodenje podatkov o nabavi, izdelavi ali porabi kemikalij in reagentov, skupaj z njihovimi podatki (serijske številke, opombe, datumi nabave, izdelave, trajanja, uporabe) in aktualnostjo. Na osnovi vzorcev, pripravljenih s pomočjo referenčnih materialov, lahko izrisujemo tudi kontrolne karte.

Upravljanje podatkov o opremi, vzdrževanju in kalibraciji

Opremo združujemo po tipih opreme, za katere določimo poglavja skupnih vsebin: meritve, umerjanje, zagotavljanje sledljivosti, povezana programska oprema, testni vzorci, parametri, izvajalci, plani vzdrževanja. Poleg tega določimo osnovne podatke o skrbnikih, vzdrževlacih serviserjih, lokaciji ipd. Sistem nas lahko avtomatsko obvešča o potrebnih opravilih, pretečeni kalibraciji ipd.