Delo z vzorci
Znanje laboratorija
Upravljanje opreme
Nadzor laboratorija
Upravljanje dokumentacije

Upravljanje dokumentacije

Vodenje dokumentacije

OrbitaLIMS omogoča popolno vodenje najrazličnejše dokumentacije, ki prihaja v laboratorij, spremlja vzorce na poti skoz laboratorij ali v laboratoriju nastaja. Vsi dokumenti so organizirani v mapah in vsebujejo vse potrebne podatke za preglede in evidenco. Razen tega, da lahko dokumenti nosijo vsebino (npr. rft ali pdf dokumenti), lahko k vsakemu dokumentu pripnemo še najrazličnejše priponke (dokumenti kakršnihkoli tipov npr. PDF, DOC), omogočeno pa je tudi neposredno zajemanje slike iz optičnega čitalnika (skeniranje). Za potrebe zagotavljanja sledljivosti OrbitaLIMS omogoča tudi verzije/izdaje dokumentov.

Vodenje podatkov o strankah

OrbitaLIMS omogoča vodenje in pregled podatkov o vseh vrstah pravnih in fizičnih oseb, s katerimi laboratorij sodeluje (CRM). Strankam pripisujemo poljubno število tipov (npr. dobavitelji, kupci, serviserji ipd); in na ta način obširen seznam vseh strank napravimo pregleden. Omogočena je tudi neposredna povezava podatkov o strankah s podatki poslovnega informacijskega sistema podjetja.

Specifikacije in pravilniki

OrbitaLIMS ima integriran modul z delo s specifikacijami oz. pravilniki. Pravilniki so glede na njihovo veljavnost opremljeni s pripadajočimi verzijami, tako da je zagotovljena njihova sledljivost in avtomatska izbira glede na njihovo veljavnost. Mejne vrednosti, na osnovi katerih se ocenjujejo konkretni rezultati preiskav, so lahko preproste (primerjava rezultata z neko konkretno vrednostjo) ali pa zapletene (primerjave razmerij, primerjave "kalkulacij" ipd).

Opombe in vnaprej pripravljena besedila

Skoraj vsem podatkom (npr. nalogam, vzorcem, preiskavam) lahko pripisujemo poljubno število opomb, ki jih po potrebi uporabimo za izpise na poročilih. Besedila vnašamo individualno ali na osnovi vnaprej pripravljenih besedil (predloge), ki so skupna celotnemu laboratoriju, metodi (če gre za opombe preiskave) ali pa posameznemu delovišču, delavcu ali vrsti vzorca.