Direktne obremenitve SEPA

 SEPA direktne obremenitve (SDD) so debetne plačilne storitve za poravnavo enkratnih in ponavljajočih obveznostih v evrih na območju članic evro-območja in preostalih članic Evropske skupnosti.

Prednosti sheme SDD v primerjavi z nacionalno shemo za direktno obremenitev (t.i. trajnike preko Zbirnega centra), ki bo prenehala delovati 31.12.2012:

 • preprosto in pregledno poravnavanje obveznosti prejemnikom plačil kjerkoli v območju SEPA,
 • skrb za pravočasno poravnavo obveznosti prevzame banka, ki po nalogu prejemnika bremeni plačnikov transakcijski račun,
 • možnost ugovora pre izvršitvijo obveznosti,
 • možnost zahteve po povračilu obveznosti,
 • standardizirana izmenjava podatkov med prejemnikom in banko.

Podrobnosti o SDD najdete na slovenski strani SEPA in Upravi RS za javna plačila.

 

Orbita®SEPA

V našem oddelku za informatiko smo za potrebe humanitarnih in invalidskih organizacij razvili računalniški program, ki omogoča vodenje evidence podpornikov in donatorjev ter izdelavo XML nalogov za SEOA direktne obremenitve po standardu  UNIFI ISO 200022.

Lastnosti programa:

 • sodoben in uporabniško prijazen uporabniški vmesnik,
 • evidenca pravnih in fizičnih oseb z evidenco obveznosti,
 • generiranje XML datotek za direktne obremenitve,
 • izpisi dopisov, nalepk, seznamov,
 • razširljivost z evidenco članstva in drugimi šifranti
 • povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi.

Če tudi vi razmišljate o potrebi po tovrtnem programu in si olajšati zbiranje sredstev za delo svoje organizacije, nam pošljite svoje povpraševanje.