OrbitaDokIS

Sistem za upravljanje z dokumenti OrbitaDokIS omogoča vodenje dokumentacije v podjetjih in organizacijah. Vsi dokumenti so shranjeni v podatkovni bazi; na ta način je zagotovljena varnost in preprostost upravljanja s podatki.

Znotraj sistema OrbitaDokIS dokumente shranjujemo v mape, nad katerimi je možno polno nastavljanje pravic (delavci/skupine). Sistem map je razdeljen na tri področja:

  • osebne mape
  • mape oddelka (v primeru, da imamo znotraj sistema definiranih več laboratorijev/oddelkov)
  • skupne mape

Na vsako posamezno (mape oddelka in skupne mape) mapo je možno omejiti dostop uporabnikom sistema. Na posamezno mapo lahko nastavimo:

  • uporabniku preprečimo vpogled v dokumente znotraj mape
  • uporabniku omogočimo samo “bralni” pogled v dokumente
  • uporabniku omogočimo polni pogled v dokumente (branje in pisanje)
  • uporabniku omogočimo polni dostop do mape (možnost dodajanja, brisanja dokumentov ipd).

Sistem ima integiran zmogljiv urejevalnik besedil. Za zagotavljanje sledljivosti zgodovine, je možna izdelava verzij dokumenta (omogočen je read/only vpogled v starjše verzije dokumentov). Vsi dokumenti, kakor tudi vsi pripadajoči podatki so shranjeni v podatkovni bazi, s čimer je omogočen dostop na vseh odjemalcih hkrati.

Sistem omogoča neposredno zajemanje podatkov iz čitalnikov (skenerjev) ter vnašanje zajetih podatkov v obliki slike, kot prilogo našim dokumentom. Ponavljajoča besedila, si je možno vnaprej prirpaviti in organizirati (osebna besedila, skupna besedila ipd).

OrbitaDokIS deluje na istem jedru kot ostali moduli iz družine Orbita. Modul je možno uporabiti popolnoma samostojno za delo z dokumentacijo, sicer pa je sestavni del laboratorijskega informacijskega sistema OrbitaLIMS in emisijskega informacijskega sistema OrbitaEMIS.