Matrika funkcionalnosti

Orbita3
SKUPNE STVARI
Delo s strankami DA
Word in Excel izpisi DA
Izpisi DA
Poročila – tabelarična DA
Poročila – tekstovna DA
Shranjevnje izpisov v bazo DA
Lastni izpisi DA
Vizualni graditelj poizvedb (Visual query builder ) DA
Naloge DA
Makri DA
Lastni meniji (popup, orodna vrstica) DA
Lastni obrazci (klic iz makrov) DA
Delavci in skupine DA
Nastavljanje pravic DA
Možnost prilagajanja form DA
Prevajanje terminov aplikacije DA
Avtomatsko posodabljanje aplikacije DA
Sprotna pomoč (F1 help) DA
Sporočila DA
Vnos opomb na zapise DA
Pripravljena besedila DA
Izvoz in tiskanje podatkov preglednic (gridov) DA
Sistem map za dokumente, naloge, poročila, sporočila DA
LIMS
Parametri DA
Zunanje šifre parametrov DA
Merilni principi DA
Delovišča DA
Metode DA
Opravila v metodah DA
Verzije metod DA
Matriksi DA
Tipi matriksov DA
Oprema DA
Reagenti DA
Prostori DA
Pravilniki DA
Verzije pravilnikov DA
Paketi DA
Nameni DA
Vnos vzorcev preko šablon DA
Knjige vzorcev DA
Vnos rezultatov po preiskavah DA
Vnos rezultatov po vzorcih DA
Potrjevanje vzorcev po preiskavah DA
Potrjevanje vzorcev po vzorcih DA
Pregled rezultatov po vzorcih in po preiskavah DA
XR karte DA
Prostorski vidik in gis
Gis pregledovalnik DA
Prostorske podlage DA
Prostorski projekti DA
Mesta odvzema DA
Integracija mest odvzema in EHIŠ baze DA
Območja DA
Statistični nadzor procesov
Grafični pregled “trendov” DA
Prikaz rezultatov po gausovi porazdelitvi DA
Križni pregled podatkov DA
Emisijski informacijski sistemi
Drevesno organizirani emisijski podatki DA
Tabelarično organizirani emisijski podatki DA
Pripis dokumentov emisijskim objektom DA
Povezava emisijskih objetov z GIS objekti (prostorske podlage) DA
Paketi DA
Izračuni DA
Upravljanje dokumentacije
Shranjevanje dokumentov v mape DA
Osebne, Skupinske, Skupine mape DA
Pravice nad mapami DA
RTF urejevalnik besedil DA
Verzije dokumentov DA
Pdf izvoz obogatenih besedil DA
Vgrajen PDF pregledovalnik DA
Skeniranje dokumentov DA
Finance
Ceniki DA
Točkovanje DA
Fakturiranje DA
Legenda barvnih oznak:
belo – navedena funkcionalnost je polnodelujoča
rumeno – navedena funkcionalnost je v delu, ali v testiranju (delno delujoča)
modro – navedena funkcionalnost še ne deluje
rdeče – navedena funkcionalnost je predvidena za prihodnjo verzijo