Reference

 1. Talum d.d.  – Talum inštitut d.o.o. (od 1999): kemijski laboratorij, kontrola proizvodnega procesa elektrolize, letna poročila ARSO o obremenjevanju okolja z odpadnimi vodami, z emisijami snovi v zrak, s hrupom.
 2. Veterinarska fakulteta / Nacionalni veterinarski inštitut (od 2002): serološki laboratorij, inštitut za mikrobiologijo, inštitut za higieno živil, inštitut za varstvo perutnine, regionalne enote po Sloveniji (skupno 15 laboratorijev); izmenjava podatkov IS Orbita s podatki VURS, MKGP, IRSKGH…
 3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za železnice (od 2004):  informacijski sistem za upravljanje podatkov o ukrepih varstva pred hrupom na slovenski železniški infrastrukturi (OrbitaGIS)
 4. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (od 2008): Laboratorij za analizo krme
 5. JP vodovod kanalizacija d.o.o. Ljubljana  (od 2010): Analitski laboratorij centralne čistilne naprave odpadnih vod
 6. Cinkarna Celje d.d. od (2010): Služba za kakovost, služba za varstvo okolja
 7. Komunalno podjetje Ptuj (od 2016): Laboratorij centralne čistilna naprave odpadnih vod
 8. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano:
  • lokacija Novo mesto (od 2002)
  • lokacija Celje (od 2005)
  • lokacija Ljubljana (od 2007)
  • lokacija Kranj (od 2008)
  • vse lokacije: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto – skupno 17 laboratorijev (od 2017)
 9. Silkem d.o.o.  (od 2017), laboratorij kontrole kakovosti
 10. Finančna uprava RS (od 2017), laboratorij Generalnega carinskega urada
 11. Medex d.o.o. (od 2019), laboratorij kontrole kakovosti
 12. EKO ekoinženiring d.o.o (v uvajanju)
 13. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v uvajanju)
 14. Nacionalni forenzični laboratorij (v uvajanju)

Pri vseh navedenih uporabnikih Epi Spektrum d.o.o. praviloma zagotavlja redno vzdrževanje in podporo uporabnikom informacijskega sistema vse od uvedbe v redno delo.