Zaposleni

Varstvo okolja

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz.; direktor, vodja enote varstvo okolja; bostjan.persak@epi-spektrum.si

Barbara Holc, univ. dipl. inž. prom.; administracija, meritve hrupa, kakovost, zdravje in varstvo pri delu, barbara.holc@epi-spektrum.si

mag. Gregor Grošelj, univ. dipl. inž. grad.; gradbena akustika, meritve hrupa, strokovne podlage,  gregor.groselj@epi-spektrum.si

Rok Štanc, mag. fiz. meritve hrupa, modelni izračuni, načrtovanje protihrupnih ukrepov, rok.stanc@epi-spektrum.si  

Informacijski sistemi

Anžej Bečan, univ. dipl. inž. rač. in inf.; vodja enote informacijski sistemi, prokurist, anzej.becan@epi-spektrum.si

Boris Mitrovič, univ. dipl. mat.;  razvoj aplikacij, podpora strankam, boris.mitrovic@epi-spektrum.si

Sergej Kerhe, razvoj aplikacij, sistemska podpora sergej.kerhe@epi-spektrum.si 

Tomaž Langerholc, razvoj aplikacij, sistemska podpora tomaz.langerholc@epi-spektrum.si