Zaposleni

Varstvo okolja

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz.; direktor, vodja enote; bostjan.persak@epi-spektrum.si

Janez Drev, univ. dipl. fiz.; prokurist, vodja projektov;  janez.drev@epi-spektrum.si

Rado Marhold, dipl. inž. fiz.; vodja projektov, meritve in modeliranje hrupa, zagotavljanje kakovosti, rado.marhold@epi-spektrum.si

Barbara Holc, univ. dipl. inž. prom.; administracija, meritve hrupa, zagotavljanje kakovosti, varstvo in zdravje pri delu , barbara.holc@epi-spektrum.si

Sebastijan Borko, univ. dipl. geogr.; upravljanje in analiza prostorskih podatkov , sebastijan.borko@epi-spektrum.si

mag. Gregor Grošelj, univ.dipl.inž.grad.; priprava prostorskih podatkov,  gregor.groselj@epi-spektrum.si

Informacijski sistemi

Anžej Bečan, univ. dipl. inž. rač. in inf.; vodja enote, anzej.becan@epi-spektrum.si

Boris Mitrovič, univ. dipl. mat.;  podpora strankam, boris.mitrovic@epi-spektrum.si

Kazimir Gomilšek, univ. dipl. inž. rač.; podpora strankam, kazimir.gomilsek@epi-spektrum.si

Janez Pušnik, dipl.inž.rač., razvoj spletnih aplikacij, janez.pusnik@epi-spektrum.si