Zaposlimo

Če vas veseli delo v manjšem kolektivu in ste za delo na svojem področju pripravljeni iskati nove izzive in prevzeti polno odgovornost – iščemo sodelavce za naslednje dejavnosti:

Področje informatika

Delphi programer

Opis delovnega mesta: 

 • samostojen razvoj in testiranje aplikacij v okolju RAD Studio (Delphi, C++)
 • delo s podatkovnimi bazami Oracle, MS SQL, PostgreSQL
 • podpora odjemalcem podjetja na daljavo in na terenu

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece

Izkušnje: zaželene delovne izkušnje, ni pa nujno

Želena izobrazba: univerzitetna izobrazba tehnične smeri (računalništvo, informatika)

Podpora uporabnikom informacijskega sistema Orbita*LIMS

Opis delovnega mesta: 

 • podpora odjemalcem podjetja na daljavo in na terenu
 • samostojno uvajanje uporabnikov informacijskega sistema na terenu
 • razvoj in testiranje makrojev v okolju Delphi ter procedur v podatkovnih bazah
 • vzdrževanje podatkovnih baz in sistemske opreme

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece

Izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj

Želena izobrazba: tehnična ali naravoslovna smer

Področje varstvo okolja

Meritve hrupa, načrtovanje protihrupnih ukrepov

Opis delovnega mesta: 

 • samostojno izvajanje in poročanje o meritvah hrupa
 • samostojna priprava podlag in modeliranje hrupa cestnega in železniškega prometa in virov hrupa na prostem
 • samostojna priprava strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za projektno in prostorsko dokumentacijo
 • priprava strokovnih podlag s področja varstva zraka,  podnebnih sprememb, elektromagnetnega sevanja in vibracij

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

Izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj

Želena izobrazba: univerzitetna naravoslovne smeri (fizika, gradbeništvo)

Način prijave

Kandidati se lahko prijavijo samo po elektronski pošti na info@epi-spektrum.si. Kandidati naj vlogi priložijo:

 • CV
 • dokazilo o izobrazbi s prilogo o opravljenih izpitih in doseženem uspehu
 • dodatne informacije, ki se kandidatu zdijo pomembne