Zaposlimo

Če vas veseli delo v manjšem kolektivu in ste za delo na svojem področju pripravljeni iskati nove izzive in prevzeti polno odgovornost – iščemo sodelavce ali sodelavke za naslednje dejavnosti:

Področje varstvo okolja

Meritve in modeliranje hrupa, priprava elaboratov in strokovnih podlag za načrtovanje protihrupnih ukrepov

Opis delovnega mesta: 

 • samostojno izvajanje terenskih meritev in izdelava poročil o meritvah hrupa v okolju in v stavbah (gradbena akustika) v skladu s področnimi predpisi in akreditiranimi metodami EPIS,
 • samostojna priprava prostorskih podlag v GIS okolju in modelnih izračunov hrupa cestnega in železniškega prometa in industrijskih virov hrupa ter izdelava poročil v skladu s področnimi predpisi in akreditiranimi metodami EPIS,
 • samostojna priprava strokovnih elaboratov s področja varstva pred hrupom kot strokovnih podlag za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije (IzN) protihrupnih ukrepov in za pripravo prostorske dokumentacije na različnih ravneh,
 • izpolnjevanje zahtev sistema zagotavljanja kakovosti EPIS na vseh področjih dela.

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev (v primeru pripravništva 1 leto).

Delovne izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj, možno pripravništvo.

Pričakovana izobrazba: 6., 7. ali 8. raven visokošolskega študija naravoslovne ali tehnične smeri (fizika, gradbeništvo, strojništvo, varstvo okolja).

Dodatne zahteve in pričakovanja: poznavanje dela z računalniško tehnologijo (MS Office),  zaželeno poznavanje dela v GIS okolju, vozniški izpit B kategorije, znanje tujih jezikov, pripravljenost na nove izzive, komunikativnost, veselje do timskega dela, zaželen strokovni izpit. 

Dodatne ugodnosti: delo v urejenem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja, stimulativni osebni dohodek.


Področje informatika

Delphi programer/ka

Opis delovnega mesta: 

 • samostojen razvoj in testiranje aplikacij v okolju RAD Studio (Delphi, C++)
 • delo s podatkovnimi bazami Oracle, MS SQL, PostgreSQL
 • podpora odjemalcem podjetja na daljavo in na terenu

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece

Izkušnje: zaželene delovne izkušnje, ni pa nujno

Želena izobrazba: univerzitetna izobrazba tehnične smeri (računalništvo, informatika)

Podpora uporabnikom informacijskega sistema Orbita*LIMS

Opis delovnega mesta: 

 • podpora odjemalcem podjetja na daljavo in na terenu
 • samostojno uvajanje uporabnikov informacijskega sistema na terenu
 • razvoj in testiranje makrojev v okolju Delphi ter procedur v podatkovnih bazah
 • vzdrževanje podatkovnih baz in sistemske opreme

Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece

Izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj

Pričakovana izobrazba: tehnična ali naravoslovna smer šestega ali sedmega razreda


Način prijave

Kandidati/tke se lahko prijavijo po elektronski pošti na info@epi-spektrum.si., po pošti na naslov podjetja ali se dogovorijo za osebno predstavitev na 022343064 ali 041371756.

Kandidati/tke naj vlogi priložijo:

 • življenjepis, 
 • dokazilo o izobrazbi s prilogo o opravljenih izpitih in doseženem uspehu,
 • dodatne informacije, ki se jim zdijo pomembne.