Sodelavci

Enota za varstvo okolja

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., direktor, vodja enote za varstvo okolja; bostjan.persak@epi-spektrum.si

Janez Drev, univ. dipl. fiz., prokurist, vodja projektov, zagotavljanje kakovosti; janez.drev@epi-spektrum.si

Rado Marhold, dipl. inž. fiz., meritve hrupa, modeliranje hrupa; rado.marhold@epi-spektrum.si

Barbara Holc, univ. dipl. inž. prom., meritve in modeliranje hrupa, administracija; barbara.holc@epi-spektrum.si

Sebastijan Borko, univ. dipl. geogr., prostorski informacijski sistemi; sebastijan.borko@epi-spektrum.si

mag. Gregor Grošelj, univ. dipl. inž. grad., meritve hrupa, poročila o vplivih  na okolje, modeliranje hrupa; gregor.groselj@epi-spektrum.si

Enota za informacijske sisteme

Anžej Bečan, univ. dipl. inž. rač. inf., vodja enote za informacijske sisteme; anzej.becan@epi-spektrum.si

Boris Mitrovič, univ. dipl. mat., razvoj aplikacij, podpora odjemalcem; boris.mitrovic@epi-spektrum.si

Kazimir Gomilšek, univ. dipl. rač., inž. fiz., razvoj aplikacij; kazimir.gomilsek@epi-spektrum.si

Janez Pušnik, dipl. inž. rač., razvoj spletnih aplikacij; janez.pusnik@epi-spektrum.si