Informacijski sistem Orbita

Epi Spektrum d.o.o. od ustanovitve pod skupno blagovno znamko Orbita razvija, trži in vzdržuje specializirane informacijske sisteme. V začetni fazi je bil to informacijski sistem, namenjen izključno upravljanju informacij preskusnega laboratorija, kasneje se je uporabnosti sistema razširila na druga področja (upravljanje prostorskih podat

Funkcionalni sklopi OrbitaLIMS

kov, podatkov o emisijah v okolje, upravljanje dokumentacije), pri tem pa lahko informacijski sistemi za posamezna področja delujejo na neodvisnih ali med seboj povezanih podatkih. Kombinacija laboratorijskih in prostorskih podatkov je idealna za spremljanje podatkov o okolju na ravni podjetja, občine ali države.

Informacijski sistem Orbita3 (v nadaljevanju IS Orbita) ponuja celovito informatizacijo najrazličnejših vrst laboratorijev (OrbitaLIMS), celovit nadzor nad emisijami v okolje (OrbitaEmis), spremljanje in povezovanje laboratorijskih in emisijskih podatkov s podatki o prostoru (OrbitaGIS) in vodenje dokumentacije (OrbitaDokIS).

IS Orbita je zasnovan na večletnih izkušnjah pri razvoju laboratorijskih informacijskih sistemov, sistemov za upravljanje dokumentacije, kakor tudi na izkušnjah pri delu z GIS orodji ter pridobivanju in upravljanju emisijskih podatkov. Arhitektura sistema je dvonivojska (strežnik/odjemalec), kot podatkovno bazo pa lahko uporablja komercialno Oracle ali odprtokodno Firebird bazo (oboje z neposrednim dostopom do baze, brez vmesnih plasti npr. ADO, ODBC, BDE ipd). Odjemalec deluje v sodobnejših Windows okoljih (Windows 10, 16) podatkovni strežnik pa je lahko nameščen na katerikoli platformi (Windows, Linux, BSD…).

IS Orbita se lahko poveže tudi s poslovnim informacijskim sistemom v podjetju (ERP) in tako na dovršen način zaključi celovito informatizacijo podjetja. IS je v celoti zasnovan in razvit v Sloveniji, kjer ga izkušena ekipa tudi vzdržuje in na ta način omogoča hitro in neposredno prilagajanje specifičnim potrebam posameznih odjemalcev.

Dodatne informacije:

  • podpora@epi-spektrum.si / podpora uporabnikom
  • razvoj@epi-spektrum.si / razvoj informacijskih sistemov
  • info@epi-spektrum.si / splošna vprašanja