OrbitaGIS – Geografski informacijski sistem

OrbitaGIS - Prikazovanje in analiza prostorskih podatkov
Orbita*GIS – Prikazovanje in analiza podatkov o obremenitvi okolja s hrupom

OrbitaGIS je modul informacijskega sistema Orbita, ki povezuje rezultate laboratorijskih preskusov ali rezultate modelnih izračunov s prostorskimi podatki in omogoča njihovo prikazovanje v grafični in tabelarični obliki, statistične poizvedbe, izpise in nadaljnjo prostorsko analizo. Prostorske podlage, rezultati preizkusov in izračunov so v skupni podatkovni bazi, po želji naročnika izdelane aplikacije nad podatki se izvajajo lokalno. Na ta način so sicer ločeno in za različne namene pridobljeni podatki združeni in pripravljeni za njihovo nadaljnjo uporabo na strateški ravni kot so: seznanjanje javnosti, priprava strokovnih podlag za izdelavo prostorskih načrtov na različnih ravneh, pripravo okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje, načrtovanje ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti okolja, določitev preobremenjenih območij, spremljanje časovnih trendov itd…

OrbitaGIS omogoča delo z vsemi razširjenimi oblikami geografskih podatkov; posebej pa je prilagojen za delo s formatom Esri/Arcview (.shp format). Poleg vektorskih formatov (.shp, .mif ipd.) je omogočeno tudi delo z geokodiranimi rasterskimi slikami (geokodiran tiff ali jpg).

OrbitaGIS omogoča neposredno tiskanje na tiskalnik in neposreden izvoz podatkov v .pdf obliko.

OrbitaGIS je odlično dopolnilo emisijskega informacijskega sistema OrbitaEMIS, prav tako pa ga je možno integrirati z laboratorijskim informacijskim sistemom OrbitaLIMS, na ta način sta omogočena sprotni prostorski prikaz in prostorska analiza rezultatov laboratorijskih preskusov.