Laboratorijski informacijski sistem OrbitaLIMS

Funkcionalni sklopi OrbitaLIMS
Funkcionalni sklopi OrbitaLIMS

Laboratorijski informacijski sistem OrbitaLIMS je namenjen popolni informatizaciji laboratorija. Izpolnjuje vse zahteve, ki jih pred laboratorij postavlja standard SIST EN ISO 17025 in ki jih uporabnik pričakuje od sodobnega laboratorijskega informacijskega sistema, hkrati pa omogoča široke možnosti lastnih prilagoditev, ki jih ponujajo zgolj najzmogljivejši informacijski sistemi. OrbitaLIMS zagotavlja popolno sledenje in spremljanje vseh informacij o vzorcu od prihoda v laboratorij do izhodnih dokumentov.

OrbitaLIMS je zasnovan kot informacijski sistem, ki omogoča večlaboratorijsko delo, to je izmenjavo podatkov o posameznem vzorcu med več laboratoriji, obenem pa zagotavlja popolno sledljivost in avtomatizacijo prenosa podatkov, pri tem pa vsak laboratorij samostojno upravlja s podatki o svojem laboratoriju. Vse delo znotraj OrbitaLIMS, ki ga opravi prijavljeni uporabnik, se beleži skupaj s časom in lokacijo (ID delovne postaje), s čimer je zagotovljen popoln pregled nad zgodovino dela v laboratoriju.

Funcionalnost OrbitaLIMS obsega naslednje osnovne sklope:

  • delo z vzorci (vnos, obdelava, pregledi in izpisi)
  • spremljanje “stanja” laboratorija (metode, vrste vzorcev ipd.)
  • spremljanje podatkov o opremi, vodenje skladišča reagentov
  • nadzor laboratorija (delavci, pravice, kontrolne karte)
  • vodenje dokumentacije (stranke, spremni dopisi, SOP-i)

Osnovno vodilo pri načrtovanju in razvoju informacijskega sistema OrbitaLIMS je preprostost uporabe in podobnost z orodji, ki jih večina že sicer uporablja pri delu z računalnikom. Tako je OrbitaLIMS za uporabnike hitro in preprosto razumljiva in ne potrebuje zahtevnega uvajanja. V OrbitaLIMS lahko kadarkoli uporabimo tipko F1, ki nam prikaže opis lastnosti in pomoč za področje, kjer se trenutno nahajamo. Pomoč je opremljena s grafičnimi ponazoritvami, tako da lahko hitro in pregledno izvemo vse, kar nas zanima.

Vsak uporabnik si lahko priredi prikaz posameznih preglednic po svojih potrebah. Podatke v stolpcih, ki ga ne zanimajo, lahko skrije, lahko pa doda tudi druge podatke, ki privzeto niso vidni. Nastavitve okolja se samodejno shranijo za vsakega uporabnika posebej in se ob ponovnem zagonu programa ponovno vzpostavijo, četudi se uporabnik prijavi na drugem računalniku. V preglednicah so na miškin desni klik prikazane vse možnosti za delo s podatki: urejanje, dodajanje, brisanje, podvajanje (kopiranje), izvoz preglednic v Excel, tiskanje idr.

Kadar ponazoritev podatkov s preglednicami ni dovolj nazorna, OrbitaLIMS omogoča “drevesni” prikaz podatkov (relacije oče-sin); tako lahko npr. hitro pregledujemo podatke o vzorcih, vključno z vsemi preiskavami, izvidi, opravili, rezultati…

OrbitaLIMS omogoča obveščanje o najrazličnejših dogodkih z elektronsko pošto (e-mail). Povezava s poštnim strežnikom je neposredna, tako da lahko to lastnost OrbitaLIMS uporabimo kjerkoli, kjer je omogočen neposreden dostop do poštnega strežnika.

Razvoj in vzdrževanje OrbitaLIMS v celoti potekata v podjetju Epi Spektrum d.o.o., zato je zagotovljena kvalitetna in hitra tehnična podpora za odpravljanje morebitnih napak in hitra nadgradnja in prilagoditev sistema specifičnim potrebam posameznega laboratorija.