Reference

 1. Talum d.d.  – Talum inštitut d.o.o. (od 1999): kemijski laboratorij, kontrola proizvodnega procesa elektrolize, letna poročila ARSO o obremenjevanju okolja z odpadnimi vodami, z emisijami snovi v zrak, s hrupom.
 2. Veterinarska fakulteta / Nacionalni veterinarski inštitut (od 2002): serološki laboratorij, inštitut za mikrobiologijo, inštitut za higieno živil, inštitut za varstvo perutnine, regionalne enote po Sloveniji (skupno 15 laboratorijev); izmenjava podatkov IS Orbita s podatki VURS, MKGP, IRSKGH…
 3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za železnice (od 2004):  informacijski sistem za upravljanje podatkov o ukrepih varstva pred hrupom na slovenski železniški infrastrukturi (OrbitaGIS)
 4. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (od 2008): Laboratorij za analizo krme
 5. JP vodovod kanalizacija d.o.o. Ljubljana  (od 2010): Analitski laboratorij centralne čistilne naprave odpadnih vod
 6. Cinkarna Celje d.d. od (2010): Služba za kakovost, služba za varstvo okolja
 7. Komunalno podjetje Ptuj (od 2016): Laboratorij centralne čistilna naprave odpadnih vod
 8. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano:
  • lokacija Novo mesto (od 2002)
  • lokacija Celje (od 2005)
  • lokacija Ljubljana (od 2007)
  • lokacija Kranj (od 2008)
  • vse lokacije: Celje, Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto – skupno 17 laboratorijev (od 2017)
 9. Silkem d.o.o.  od 2017
 10. Finančna uprava RS – Laboratorij carinske uprave od 2017

Pri vseh navedenih uporabnikih Epi Spektrum d.o.o. praviloma zagotavlja redno vzdrževanje in podporo uporabnikom informacijskega sistema vse od uvedbe v redno delo.