Družbena odgovornost

Odgovornost do zaposlenih

Največje bogastvo podjetja so njegovi delavci! To še posebej velja za storitvene dejavnosti in za majhna podjetja in tega se zavedamo vsi v podjetju, zato Epi Spektrum d.o.o. praviloma sklepa delovna razmerja za nedoločen čas in za vse zaposlene vsa leta redno izpolnjuje vse obveznosti glede socialne varnosti (redna izplačila osebnih dohodkov in letnega regresa, poravnava vseh prispevkov iz naslova  pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja) in zagotavlja njihovo udeležbo pri poslovnem rezultatu. Podjetje zagotavlja ustrezne delovne pogoje in ustrezna tehnična sredstva za prijetno in stimulativno delovno okolje.

Odgovornost do okolja

Ne glede na to, da je dejavnost podjetja storitvena, smo z izboljšanjem toplotne izolirnosti prostorov dosegli zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, zamenjali kurilne naprave z najnovejšimi, prizadevamo si tudi za čim manjšo porabo potrošnega materiala, ki onesnažuje okolje, za čim manjšo porabo papirja in za ločevanje odpadkov.

Družbena odgovornost

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. redno sponzorira športna društva, šolske krožke in civilna združenja, ki s svojo dejavnostjo vzpodbujajo aktiven odnos do življenja in do ohranjanja narave.