Rezultati ankete o zadovoljstvu odjemalcev družbe Epi Spektrum d.o.o. v letih 2021 in 2022

V marcu 2023 smo izvedli anketo o zadovoljstvu odjemalcev z našimi storitvami v letih 2021 in 2023. Rezultati ankete so razvidni iz spodnje slike in kažejo, da stalna prizadevanja za izboljšanje kvalitete našega poslovanja niso zaman, saj je zadovoljstvo naših odjemalcev na praktično vseh področjih na visoki ravni. Prizadevali si bomo, da tako ostane tudi v prihodnje in da odpravimo na podlagi ankete zaznane pomanjkljivosti.