Osebna izkaznica

Naziv: Epi Spektrum, varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Osnova dejavnost/klasifikacija: 62.010, 62.020, 63.110, 71.200
Lastniki: Boštjan Peršak, Janez Drev, Anžej Bečan
Leto ustanovitve: 1998
Osnovni kapital: 29.211 EUR
Sedež: Strossmayerjeva ulica 11, SI 2000, Maribor
Telefon:  +386 2 234 30 60
Telefaks:  +386 2 234 30 66
E-pošta: info@epi-spektrum.si
Spletna stran: www.epi-spektrum.si
Matična številka: 1300342000
Identifikacijska številka za DDV: SI91816777
Transakcijski račun: SI56 0228 0005 0942 291 pri NLB d.d.
Števila akreditacijske listine pri SA: LP-049
Pooblastila MOP za izvajanje meritev hrupa po SIST ISO 1996-2: MOP 35445-18/2010-2 z dne 17.12.2016
Pooblastila MOP za ocenjevanje
hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:
MOP 35435-30/2017-2 z dne 06.12.2017
   – SIST ISO 9613-2 za hrup obratov in naprav
   – NMPB-XPS 31-133 za hrup cestnega prometa
   – RMR za hrup železniškega prometa
Direktor: Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz.