Osebna izkaznica

Naziv: Epi Spektrum, varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Osnovna dejavnost/klasifikacija: 62.010, 62.020, 63.110, 71.200
Lastniki: Boštjan Peršak, Anžej Bečan
Leto ustanovitve: 1998
Osnovni kapital: 29.211 EUR
Sedež: Strossmayerjeva ulica 11, SI 2000, Maribor
Telefon:  +386 2 234 30 60
E-pošta: info@epi-spektrum.si
Spletna stran: www.epi-spektrum.si
Matična številka: 1300342000
Identifikacijska številka za DDV: SI91816777
Transakcijski račun: SI56 0228 0005 0942 291 pri NLB d.d.
Števila akreditacijske listine: LP-049
Pooblastilo MOP za izvajanje meritev hrupa po SIST ISO 1996-2 v povezavi s SIST ISO 1996-1 MOP 35445-14/2022-2550-2 z dne 23.05.2022
Pooblastilo MOP za ocenjevanje
hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:
MOP št. 35435-30/2017-2 z dne 06.12.2017
  SIST ISO 9613-2 za hrup obratov in naprav
  NMPB-XPS 31-133 za hrup cestnega prometa
  RMR za hrup železniškega prometa
Pooblastilo MOP za ocenjevanje
hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod iz Priloge 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, železniškega  prometa in industrijskih virov
MOP št. 35445-14/2022-2550-2 z dne 25.05.2022
Direktor: Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz.