Sodelavci

Enota za varstvo okolja

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., direktor, vodja enote za varstvo okolja; bostjan.persak@epi-spektrum.si

Janez Drev, univ. dipl. fiz., prokurist, vodja projektov, zagotavljanje kakovosti; janez.drev@epi-spektrum.si

Rado Marhold, dipl. inž. fiz., meritve hrupa, modeliranje hrupa; rado.marhold@epi-spektrum.si

Barbara Holc, univ. dipl. inž. prom., meritve in modeliranje hrupa, administracija; barbara.holc@epi-spektrum.si

Sebastijan Borko, univ. dipl. geogr., prostorski informacijski sistemi; sebastijan.borko@epi-spektrum.si

 

Enota za informacijske sisteme

Anžej Bečan, univ. dipl. inž. rač. inf., vodja enote za informacijske sisteme; anzej.becan@epi-spektrum.si

Boris Mitrovič, univ. dipl. mat., razvoj aplikacij, podpora strankam; boris.mitrovic@epi-spektrum.si

Kazimir Gomilšek, univ. dipl. rač., inž. fiz., razvoj aplikacij; kazimir.gomilsek@epi-spektrum.si

Sergej Kerhe, abs. rač., razvoj aplikacij; sergej.kerhe@epi-spektrum.si