Sodelavci

Enota za varstvo okolja

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., direktor, vodja enote za varstvo okolja; bostjan.persak@epi-spektrum.si

Janez Drev, univ. dipl. fiz., prokurist, kakovost; janez.drev@epi-spektrum.si

Barbara Holc, univ. dipl. inž. prom., meritve hrupa, administracija, zdravje in varstvo pri delu; barbara.holc@epi-spektrum.si

mag. Gregor Grošelj, univ. dipl. inž. grad., meritve in modeliranje hrupa, protihrupni ukrepi; gregor.groselj@epi-spektrum.si

Rok Štanc, mag. fiz., meritve in modeliranje hrupa; rok.stac@epi-spektrum.si 

Enota za informacijske sisteme

Anžej Bečan, univ. dipl. inž. rač. inf., vodja enote za informacijske sisteme; anzej.becan@epi-spektrum.si

Boris Mitrovič, univ. dipl. mat., razvoj aplikacij, podpora odjemalcem; boris.mitrovic@epi-spektrum.si

Kazimir Gomilšek, univ. dipl. rač., inž. fiz., razvoj aplikacij; kazimir.gomilsek@epi-spektrum.si

Sergej Kerhe, abs. rač., razvoj aplikacij, sistemska podpora; segej.kerhe@epi-spektrum.si