Reference – Meritve

Meritve hrupa industrijskih obratov in naprav

 • Talum d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Talum d.d. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; 2018, 2021)
 • Silkem d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Siklem d.o.o. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015. 2018, 2021)
 • SIJ d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe SIJ d.d. – Metal Ravne (2011, 2015, 2018)
 • Impol d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Impol d.d. (2012, 2015, 2018, 2021)

Meritve hrupa cestnega prometa 

 • DARS d.d.: Obratovalni monitoring cest v upravljanju Družbe za avtoceste RS (2006, 2011, 2016)
 • Ministrstvo za infrastrukturo: Obratovalni monitoring hrupa pomembnih cest v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (2006, 2011, 2016)
 • DARS d.d.: Prve meritve hrupa na AC odsekih
  • Avtocesta A1 odsek Dragučova – Maribor Zrkovska – Maribor Ptujska (2010, 2011, 2013)
  • Avtocesta A1 Celje – Arja vas (2013)
  • Avtocesta A1 Vransko – Trojane – Blagovica (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Unec – Postojna – Razdrto (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Divača – Kozina (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Črni Kal – Srmin (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Hrušica – Lipce – Lesce (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Kranj vzhod – Kranj zahod – Brnik – Vodice – Vodice – Brod (2007)
  • Avtocesta A2 odsek Malence – Šmarje Sap – Grosuplje – Ivančna Gorica – Bič (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Kronovo – Dobruška vas – Drnovo (2013)
  • Avtocesta A4 odsek Dragučova – Lenart  – Sv. Tojica – Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas – Murska Sobota – Lipovci (2010, 2011, 2013)
  • Hitra cesta H2 Pesnica – Maribor Melje – Maribor Tezno  (2013)
  • Hitra cesta H4 odsek Nanos Razdrto – Podnanos – Vipava (2013)
  • Hitra cesta H5 odsek Škofije – Srmin (2013)

Meritve hrupa železniškega prometa

 • Ministrstvo za infrastrukturo: Obratovalni monitoring hrupa pomembnih železniških prog v RS (2006, 2012, 2017)
 • Ministrstvo za infrastrukturo: Meritve hrupa za načrtovanje protihrupnih ukrepov ob odsekih glavnih prog
  • št. 10 Železniška postaja Dobova 2008
  • št. 20 Železniška postaja Jesenice 2011
  • št. 30 Zidani most-Celje,
  • št. 30 Celje -Maribor 2006
  • št. 30 Maribor-Šentilj 2016
  • št. 40 Pragersko-Ormož 2012
  • št. 41 Ormož – Murska Sobota 2012
  • št. 50 Ljubljana – Divača 2016
  • št. 60 Divača – Koper 2016
  • št. 50 Ljubljana – Brezovica 2019
  • št. 30 Občina Litija 2019